در طول تاریخ اسلام، بخصوص در دورانی که معصوم(علیه السلام) مجبور به سکوت و دوری از امور سیاسی بود، جامعه اسلامی به مرور از دستورات انسان ساز اسلام دور گشت، به گونه ای که به تأسی از خلفا، در بین افراد جامعه مجالس لهو و لعب و فرهنگ مصرف گرایی شیوع یافت. در همین زمینه، به شخصیت و ارزش زن نیز کمتر توجه گردید و نگاه کالاپندارانه و ابزاری به او به صورت یک فرهنگ همگانی در آمد. زنان دربار همواره سرگرم رقابت با یکدیگر برای استفاده از لباس ها، وسایل و زیورآلات گران قیمت بودند و شرکت در مجالس بزم و مهمانی های باشکوه جزئی از برنامه روزانه آنان به شمار می آمد. در واقع، الگویی که آنان به عنوان زنان طبقه حاکم به جامعه ارائه می دادند دوری از کمالات انسانی و غوطهور شدن در مادیان و زندگی دنیوی بود. در چنین جامعه ای که ارزش های باطل و دروغین ترویج می شد، زنان خاندان اهل بیت(علیهم السلام) به تأسی از ائمه هدی(علیهم السلام) در بالاترین درجات بینش توحیدی به سر می بردند. آنان با کسب دانش از محضر ائمه(علیهم السلام) و شرکت در فعالیت های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی عصر خویش، شأن و شخصیت والای زن مسلمان را به نمایش گذاشتند.

منابع مشابه بیشتر ...

5a16d4bd37e19.JPG

نقش مدارس عصر صفویه در گسترش تشیع دوازده ‌امامی

موسی الرضا بخشی استاد, رمضان رضایی

مقالۀ حاضر به بررسی نقش مدارس در گسترش تشیع در ایران عصر صفوی پرداخته است و هدف آن نشان دادن تأثیر مدرسه بر روند گسترش تشیع دوازده‌امامی در ایران است. احداث مدارس در عصر صفوی از رشد صعودی و از حمایت حکومت صفوی برخوردار بود. در وقف‌نامه‌های مدارس به‌ویژه مدارسی که از موقوفات و امکانات مالی بیشتری برخوردار بودند، به برگزاری شعائر مذهبی شیعه توجه می‌شد. مدارس در این دوره تا حد ممکن به مذهب رسمی کشور و معارف شیعه اختصاص داشت. مدرسه از طریق تعلیم‌یافتگان خود نقش مهمی را در ترویج و گسترش تشیع در جامعه ایفا کرد. آنان پس از تعلیم در مدارس به‌ویژه مدارس شهرهای بزرگ در سمت‌های مختلف رسمی و غیررسمی در تثبیت و گسترش تشیع تأثیرگذار بودند.