این نوشتار به بررسی وجود «ده‌فرمان» در قرآن می‌پردازد. نویسنده نخست به دیدگاه‌ مفسران سنی پرداخته و به این نتیجه رسیده است که بیشتر مفسران اهل سنت بر این باورند که «الواح» که قرآن از نزول آن بر حضرت موسی۷یاد می‌کند، الواح یک آیین‌نامه حقوقی مرتبط با قوانین شریعت یهود است. سپس به دیدگاه مفسران نخستین شیعه پرداخته و بدین باور رسیده است که مفسران نخستین شیعه با تمسک به دو واژه «موعظه» و «تفصیل» که در توصیف «الواح» آمده است، الواح را حاوی علومی دانسته‌اند که از پیامبران و اوصیای آنان به ائمه رسیده است و با واژه «جفر» که در روایات اهل بیت:آمده است مرتبط است. اما مفسران متأخر شیعه این دیدگاه را نپذیرفته‌ و بیشتر بر این عقیده‌اند که الواح شامل تورات و همه آن چیزهایی است که بنی‌اسرائیل برای حفظ عقاید و اعمال دینی‌شان بدان نیاز داشتند. آن‌گاه نویسنده رابطه الواح با علم امامان و مرجعیت آنان را از نگاه شیعه مورد بحث قرار داده است.

منابع مشابه بیشتر ...

5de63b2787aed.JPG

نقد اندیشه: شیوه ارتباط فرشتگان با ائمه علیهم السلام (تأملی بر مقاله «محدث» اتان کلبرگ)

سیدعلی هاشمی

ارتباط پیامبران و حتی برخی از برگزیدگان خداوند مانند حضرت مریم (ع) با فرشتگان، از موضوعات مهمی است که در فرهنگ قرآنی و روایی ما مطرح است. این موضوع با وجود اهمیت آن ، به جهات مختلف مبهم مانده است. در این نوشتاد سعی شده ، با شیوه تحلیلی و توصیفی و با بررسی روایات معصومان (ع)، به این پرسش ها پاسخ دهیم که آیا شواهد قرآنی و روایی، ارتباط ائمه(ع) و دیگر افراد غیرپیامبر را با فرشتگان تایید میکند؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ، این ارتباط به چه شیوه هایی انجام می شده است؟ در این بررسی به این نتیجه رهنمون می شویم که چنین ارتباطی برای ائمه و غیرپیامبران، مستند قرآنی و روایی دارد و این ارتباط به دو شیوه تمثل فرشتگان در قالبی مادی و تحدیث محقق می شود. «تحدیث» سخن گفتن فرشته با ولی خداست که در این حالت، محدث ، فرشته را نمی بیند و فقط صدای او را می شنود. برخورداری از چنین ارتباطی مستلزم نبوت محدث نیست. این شیوه، با الهام متفاوت است که در آن مطالبی در قلب افکنده می شود.

597f554f1f2e5.jpg

بایسته های پژوهشی در موضوع امامت

احمدرضا غایی

امامت مقامی است بس عظیم که خداوند پس از آزمونهای دشوار، به بنده مقرب خود حضرت ابراهیم عطا کرده است. امامت از اصول دین و بر پایه توحید و نبوت است و تبلور دین خدا در مقام تفصیل اصول و فروع و بیان اخلاقیات شریعت، به امامت و ولایت قائم است. بایستههای پژوهشی زیادی در موضوع امامت وجود دارد که لازم است اندیشمندان و پژوهشگران به پژوهش و تحقیق در این موضوعات بپردازند. موضوعات پیشنهادی در سه محور کلی زیر ارائه شده است: 1. علم امام: ضرورت، گستره، ژرفا و سلامت آن 2. مبانی و معیارهای شخصیتی و توصیفی امام مبتنی بر کتاب، سنت و عقل 3. بررسیها و پژوهشهای تطبیقی در موضوع امامت و خلافت امیرالمؤمنین و امامان اهل بیت:.