دین مقدس اسلام که خاتم الادیان است، با توجه به نوع نگاه و رویکردی فکری و عملی آن به زندگی دنیوی و اخروی بشر، رژیم حقوقی خود، از جمله جایگاه حقوقی زن و مرد را در عرصه های مختلف، با یک نگاه عادلانه، فرارمزی و فرامادی و فرازمانی تنظیم نموده و در نصوص قرآن، سنت را به صورت یک دستورالعمل الزامی در معرض دید جهانیان قرار داده است. مقاله حاضر، آیه «الرجال قوامون ...» را – که یکی از ده ها آیه ای است که نظام حقوقی زن و مرد را در نهاد خانواده و گستره جامعه مطرح می نماید – با بهره گیری از آرای ارجمند پژوهشگران فریقین در حوزه های تفسیر، حدیث فقه، تاریخ و حقوق اسلام مورد بحث و بررسی دقیق قرار داده و دستاورد و نتایج حاصله را در اختیار خوانندگان گرامی قرار می دهد.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

556aacbb5dc77.jpg

تأملی در اصول اخلاقی حکومت علوی

عزت الله مولایی نیا

انسان دوستی و مفاهیم مرتبط با آن، از جمله مباحثی است که در طول تاریخ بشر، مورد توجه بوده و از اهمیت ویژه ای در روابط انسانی برخوردار است. مفهوم انسان دوستی و مسائل مرتبط با آن، بار ها از سوی صاحب نظران و اندیشمندان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)
مقاله
54f724da02001.jpg

سیره حضرت زهرا در گفتار اهل سنت

عزت الله مولایی نیا

این مقاله می کوشد به بررسی رفتار فردی حضرت زهرا(س) و نیز نیز ارزش های اجتماعی حضرت با تاکید بر منابع اهل سنت بپردازد. در این زمینه، ارزش های اخلاقی همچون عبادت، عفت، زهد، حیا، و برخوردهای اجتماعی حضرت با اطرافیان از جمله پدر، همسر، فرزندان، مظلومان، یتیمان، فقرا و ... و نیز فعالیت های اجتماعی ایشان قبل و بعد از وفات پیامبر(ص) مورد بررسی قرار می گیرد و برای هر کدام از این موارد از کتاب های معتبر اهل سنت نمونه و شاهدی بیان می گردد.

تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/حضرت فاطمه(س)
مقاله