دین مقدس اسلام که خاتم الادیان است، با توجه به نوع نگاه و رویکردی فکری و عملی آن به زندگی دنیوی و اخروی بشر، رژیم حقوقی خود، از جمله جایگاه حقوقی زن و مرد را در عرصه های مختلف، با یک نگاه عادلانه، فرارمزی و فرامادی و فرازمانی تنظیم نموده و در نصوص قرآن، سنت را به صورت یک دستورالعمل الزامی در معرض دید جهانیان قرار داده است. مقاله حاضر، آیه «الرجال قوامون ...» را – که یکی از ده ها آیه ای است که نظام حقوقی زن و مرد را در نهاد خانواده و گستره جامعه مطرح می نماید – با بهره گیری از آرای ارجمند پژوهشگران فریقین در حوزه های تفسیر، حدیث فقه، تاریخ و حقوق اسلام مورد بحث و بررسی دقیق قرار داده و دستاورد و نتایج حاصله را در اختیار خوانندگان گرامی قرار می دهد.

منابع مشابه بیشتر ...

5e0247f5253ed.JPG

اصول و ارزش های اخلاقی در نهاد خانواده بر اساس آموزه های وحیانی و سیره اهل بیت (ع)

مریم سعیدیان جزی

مقوله اخلاق یکی از بدیهی ترین و مهم ترین و کاربردی ترین مقولات، در مباحث مرتبط باعلوم انسانی به شمار می رود. دین اسلام به مقوله اخلاق نگاه بنیادی و سیستمی دارد و ارزش های اخلاقی پیوندی ناگسستنی با دین دارند. در نظام اخلاقی اسلام، آموزه های وحیانی غایتمند و مبتنی برعمل گرایی و واقع نگری هستند؛ چون نقش سازنده ای در تزکیه و تربیت انسانی دارند. همچنین این آموزه ها مدعی یک نظام وارده معرفتی و اخلاقی هستند که در موضوع و روش و غایت بی بدیل و یکتاست. مقوله اخلاق در اندیشه اسلامی، ازدواج و نهاد خانواده را تابع نیازها و استعدادها و غایات خلقت و امری ضروری و مبتنی بر اراده و خواست الهی می داند؛ همچنین جایگاه حیاتی آن را در فرایند تکوینی و تربیتی بشری به رسمیت می شناسد. در اسلام، ارزش های اخلاقی دارای مراتب و اولویت هستند. این مهم، به ویژه در حیطه ارزش های اخلاقی خانواده، از بزرگ ترین وجوه تمایز نظام اخلاقی اسلام به شمار می رود. اصول اخلاقی خانواده همسو با نظام معرفتی و گزاره های دینی و فقهی بوده و ضامن اجرا و تحقق اهداف شریعت است. خانواده کانون عواطف و تربیت بوده و بهترین ابزار تحقق رسالت آن اخلاق است. از این منظر، اصول و گزاره های اخلاقی در طیف فرایندی دوسویه و پویا، سبب نهادینه کردن ارزش ها و رشد اخلاقی می شوند. در آموزه های اسلامی، توصیه های اخلاقی به بهترشدن روابط و استحکام خانواده کمک می کند و مقوّم و مصلح آن خواهد بود. حال این مقاله برآن است تا با استفاده از معارف الهی که در آموزه های وحیانی و سیره اهل بیت(ع) آمده است، این موضوع را بررسی کند. واژه های کلیدی اخلاق، خانواده، حقوق، آموزه های وحیانی، سیره اهل بیت(ع).

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

556aacbb5dc77.jpg

تأملی در اصول اخلاقی حکومت علوی

عزت الله مولایی نیا

انسان دوستی و مفاهیم مرتبط با آن، از جمله مباحثی است که در طول تاریخ بشر، مورد توجه بوده و از اهمیت ویژه ای در روابط انسانی برخوردار است. مفهوم انسان دوستی و مسائل مرتبط با آن، بار ها از سوی صاحب نظران و اندیشمندان مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام علی(ع)
مقاله
54f724da02001.jpg

سیره حضرت زهرا در گفتار اهل سنت

عزت الله مولایی نیا

این مقاله می کوشد به بررسی رفتار فردی حضرت زهرا(س) و نیز نیز ارزش های اجتماعی حضرت با تاکید بر منابع اهل سنت بپردازد. در این زمینه، ارزش های اخلاقی همچون عبادت، عفت، زهد، حیا، و برخوردهای اجتماعی حضرت با اطرافیان از جمله پدر، همسر، فرزندان، مظلومان، یتیمان، فقرا و ... و نیز فعالیت های اجتماعی ایشان قبل و بعد از وفات پیامبر(ص) مورد بررسی قرار می گیرد و برای هر کدام از این موارد از کتاب های معتبر اهل سنت نمونه و شاهدی بیان می گردد.

تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/حضرت فاطمه(س)
مقاله