این مقاله به بررسی شیوه علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی در تالیف کتاب طبقات اعلام الشیعه با نگاهی الذریعه و مصفی المقال می پردازد و مواردی همچون اثبات تشیع دانمشندان، راهکار وی برای حل مشکل اشتراک اسماء شیوه شیخ در بیان زمان و مکان ولادت و وفات دانمشندان ، معرفی اساتید و مشایخ و راویان و شاگردان صاحب ترجمه بررسی شده است : در ضمن این مباحث نقش نسخ خطی در تالیف این کتاب بانوان دانشمند ، حواشی و بازنگری های کتاب که توسط خود نگارنده بر طبقات نوشته شده، بیان گشته اند.

منابع مشابه بیشتر ...

59607ba145291.jpg

آقا بزرگ تهرانی، شیخ المورخین شیعه

محمد علی حق شناس

درباره احوال و آثار شیخ آقا بزرگ تهرانی آنچنان که شایسته و در خور جایگاه والای علمی و معنوی اوست، تاکنون تحقیقات ارزنده ای رخ ننموده است. شیخ در نزدیک یک قرن از حیات پربرکت خویش همواره در راه شناساندن تالیفات و تصنیفات و مولفین و مصنفین شیعه به جهانیان کوشش های فراوان کرد و رنج های بسیار برد دست رنج لو در بیش از هشتاد جلد کتاب در تاریخ تشیع نمود کرد که دو اثر بزرگ و جاودانی او یعنی الذریعه الی تصانیف الشیعه که یک دوره تاریخ ادبیات شیعه و همچنین طبقات اعلام الشیعه که یک دوره تاریخ رجال شیعه می باشد نمایانگر پشتکار و توانمندی علمی و روحی مولف است.

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

59675559b76ce.jpg

بایسته های پژوهشی: الأربعین فی امامة امیرالمومنین علیه السلام از علامه سردار کابلی

عبدالحسين طالعي

الأربعین فی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام یکی از آثار چاپ ناشده عالم جلیل جامع،مرحوم آیة الله شیخحیدر قلی مشهور به سردار کابلی است که همچون مؤلف آن،سخت ناشناخته مانده است. نسخۀ اصلی این کتاب نفیس،خوشبختانه از سوانح ایام،درامان مانده و اکنون عکسی از آن درکتابخانه تخصصی امیر المؤمنین علیه السلام در مشهد مقدس موجود است. سردار کابلی از زبان ملا علی خیابانی تبریزی در زمره آثار مرحوم خیابانی،مجموعه‌ای کشکول مانند است به نام مجمع الشتات،که تاکنونچاپ نشده و نسخه آن در کتابخانه آیت الله مرعشی به شماره 4484 نگاهداری می‌شود. و أنا العبد حیدر قلی بن نور محمد خان الکابلی(عفی عنهما) الأربعین فی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام این کتاب ارزشمند،یکی از آثار مخطوط مرحوم سردار کابلی است که از تلف و نابودی درامان مانده و اکنون نسخه عکسی کامل آن در چهار مجلد،به خط زیبای مؤلف در کتابخانهتخصصی امیر المؤمنین علیه السلام در مشهد نگاهداری می‌شود. 3 مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی در معرفی این کتاب می‌نویسد: الأربعون حدیثا فی فضائل امیر المؤمنین علیه السلام من طرق العامة مع شرح الفاظها،لغویاو ادبیا و ذکر مناسباتها و شواهدها من سائر الأخبار من طرق العامة و الخاصة،للعلامةالمعاصر حیدر قلی خان المعروف بسردار کابلی نزیل کرمانشاه ابن نائب السلطنة نورمحمد خان،خرج منه إلی سنة 1340 شرح عشرین حدیثا فی مجلدین،کل واحدمنهما یقرب من عشرة آلاف بیت،و خرج قلیل من الجزء الثالث،وفقه الله لاتمامه. در تأیید سخن مرحوم کیوان سمیعی بهمجموعه‌هایی در علوم غریبه اشاره می‌شود که دراختیار سردار کابلی بوده و اکنون در کتابخانه مرحومآیة الله گلپایگانی در قم موجود است و در فهرستآن کتابخانه(تألیف آقایان ابو الفضل حافظیان،علیصدرایی خویی،چاپ کتابخانه مجلس 1389 شدر 9 جلد)معرف شده است

کتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع
مقاله
59674ba35c010.jpg

جستاری درباره بصائر الدرجات: پژوهشی نو در کتابی کهن

عبدالحسين طالعي

کتاب بصائر الدرجات نوشته محدث شیعی سده سوم، محمد بن حسن فروخ صفار در راستای تبیین امامت به رشته تحریر درآمده است. شناخت کتاب، برای بهره گیری افزون تر از درون مایه آن ضرورت دارد. لذا کتاب جستاری درباره بصائر الدرجات نوشته مجید جعفری ربانی که در سال 1394 توسط انتشارات امامت اهل بیت به زیور طبع آراسته شده است، تحقیقی درباره متن کتاب بصائر الدرجات است تا نکات بایسته درباره آن بیان شود. نویسنده در نوشتار حاضر، اقدام به معرفی این اثر کرده است. وی در راستای این هدف، فصول کتاب را متذکر و محتوای آن ها را بیان می دارد.

کتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع
مقاله