این واژه نامه بر گرفته از ترجمه انگلیسی کتاب مشهور فقهی النهایه نوشته شیخ طوسی است ، که به ترتیب حروف انگلیسی آمده و در مجموع ترجمه دقیق انگلیسی از حدود 160 کلمه عرضه شده است

منابع مشابه بیشتر ...

5e29ce605385c.JPG

مفاتیح الشرایع فیض، اثری کم نظیر در فقه شیعی

حسن انصاری

فیض کاشانی عالم کم نظیری است. در کل تمدن اسلامی آدم هایی به مانند او زیاد نبوده اند. آدمی است داری ابعاد مختلف فرهنگی. زندگی و رفتار اجتماعی اش هم نشان می دهد آدم مستقلی بوده. در هر زمینه ای که وارد شده اجتهادات کم ندارد. فیض با اینکه گرایشات اخباری داشته اما اخباری گری او هم متفاوت با ملا امین استرابادی است (در این باره بعدا خواهم نوشت).