دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

570a468ba98f9.jpg

شیعه در قرآن؛ تفسیر آیه هفت سوره بینه از منظر فریقین

محمد یعقوب بشوی

خیر و شر دو جریان‌اند که همواره در مقابل یکدیگر بوده‌اند. درطول زمان، طرفداران حق، نماد «خیرالبریه» و طرفداران غیرحق نماد شیطنت و «شرالبریه» شناخته می شوند. درآیه هفت سوره مبارکه بینه ازهمین دو جریان فکری (خیرالبریه، شرالبریه) سخن به میان آمده است. در این مقاله سعی بر این است تا از منابع و اسناد قابل پذیرش و معتبر فریقین، مصداق واقعی این دو جریان تاریخی رابه دست آورد. روایات متعدد فریقین، تنها مصداق خیرالبریه را حضرت امیرمؤمنان علی بن ابی طالب و شیعیان وی معرفی نموده است. این روایات به سبب کثرت طرق ازاعتبار بسیار زیاد و فوق‌العاده برخوردارند. بابررسی دقیق روایات شأن نزول آیه، می‌توان گفت این آیه، سند گویا و ماندگاری برای شناخت جریان فکری خیرالبریه در طول زمان است.

قرآن/علوم قرآنی/پژوهشی
مقاله
56b9f7be718a3.jpg

شخصیت حضرت زهرا علیها السلام در قرآن از منظر تفاسیر اهل سنت

محمد یعقوب بشوی

از جمله مباحث مهم جهت روشن شدن حقائق مذهبی و تقریب مذاهب و نیز رفع بسیاری از توهمات ـ که چه بسا منشأ برخی از منازعات قومی در جهان اسلام است ـ بررسی جایگاه و فضائل اهل بیت(ع) است. این مقاله، شخصیت و فضایل حضرت زهرا (س) را بر اساس توجهی که برخی آیات و سور به آن دارند و در قالب روایات معتبر و متعددی که در مهم ترین منابع اهل سنت آمده است، مورد بررسی قرار می دهد.

تاریخ/تاریخ معصومان(ع)/حضرت فاطمه(س)
مقاله