همزمان با گسترش دامنه بحران در بخشهای وسیعی از پاکستان، شیعیان این کشور شدیدتر از گذشته آماج حملات افراط گرایان واقع می شوند ورای بحران جاری، خشونت های ضد شیعی در پاکستان در چند دهه اخیر روندی مداوم داشته است هدف از «جنگ دایم» علیه شیعیان پاکستان چیست؟ با ورود گرایش های سلفی وهابی به مناطقی از پاکستان در اوایل دهه 1980 ، آموزه های فکری ایدئولوژیک آن، بستر فرهنگی اجتماعی مساعدی برای رشد و گسترش پیدا کرد تلفیق باورهای تندروانه مذهبی با عناصر سلحشوری و سنن خشک و سخت گیرانه قبایل پشتون موجب خلق «فرهنگ خشونت» در پاکستان شد که امروز در راستای اهداف راهبردی بازیگران فرامنطقه ای به کار می رود تلاش اسلام انگلیسی» رای «وهابیزه کردن» و «طالبانیزه کردن» پاکستان، با مانعی بزرگ چون «منطق شیعی» مبتنی بر میانه روی و اعتدال مواجه است از این رو، تضعیف و انزوای گرایش های اسلامی میانه رو اعم از شیعه و سنی در دستورکار «افرا گرایی» در پاکستان قرار گرفته است متن حاضر به واکاوی و استعاره شناسی این روند می پردازد.

منابع مشابه بیشتر ...

5cb75fff17516.JPG

ژئوپلتیک شیعه و نقش آن در روابط ایران و پاکستان

حجت مهکویی, حسن باویر

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ، تشیع به یکی از عوامل مهم و تأثیرگذار دنیای ژئوپلیتیک تبدیل شد. با این دگرگونی کم‌نظیر در کانون جغرافیایی شیعه، تشیع در کشور بزرگی مثل ایران به قدرت سیاسی دست یافت. مسلّم است که سیاسی شدن شیعه در جهان، ماهیتی ژئوپلیتیک پیدا کرده است، چرا که از نقطه‌نظر ژئوپلیتیک، مسائل ایران و تشیع به گونه‌ای با هم پیوند خورده است که ایران نمی‌تواند نسبت به سرنوشت شیعیان بی‌تفاوت باشد. ایران و پاکستان به عنوان دو کشور مهم و استراتژیک در جنوب غرب آسیا توانسته اند تاثیرگذاری مهمی بر تحولات منطقه و نیز بین الملل داشته باشند . اشتراکات فرهنگی ، مذهبی و اجتماعی از یک سو و داشتن مرز مشترک پهناور از سوی دیگر موجب شده است روابط دو کشور با وجود اختلافات بنیادی در منافع و رویکردهای سیاسی نسبت به مسائل مهم و استراتژیک منطقه ای و بین المللی بر اساس رابطه ای دوستانه و پایدار تنظیم و استوار باشد. در این پژوهش به بررسی روابط ایران و پاکستان از منظر ژئوپلیتیک شیعه پرداخته شده که در نتیجه آن نشان داده می شود شیعیان پاکستان با وجود فشارهایی که از جانب گروه های سلفی و تکفیری بر آن ها حاکم است اما توانسته اند در روابط بین این کشور و جمهوری اسلامی ایران نقش ویژه ای داشته باشند.