شمار شیعیان روسیه را از 3٪ درصد (ششصد هزار نفر) از جمعیت مسلمانان این کشور تا حدود سه میلیون نفر (15٪) ذکر کرده‌اند. تاکنون مطالعه جامعی درباره جزئیات زندگی شیعیان و کیفیت جامعه شیعیان روسیه، انجام نشده است؛ لذا در این مقاله، ابتدا به کمیت و شمار جمعیت‌های شیعی در روسیه می‌پردازیم. نیز به چگونگی ورود آن‌ها به مناطقی که در آن ساکنند اشاره می‌کنیم. سپس درباره کیفیت زندگی شیعیان مسکو به ویژه مشاغل و وضع معاش و گروه‌های سازمانی آن‌ها سخن می‌گوییم. در پایان، به نوع ارتباط شیعیان با جامعه روس و غیرشیعه و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در قبال آنان پرداخته می‌شود.

منابع مشابه بیشتر ...

5e3555b925567.JPG

جستاری در گونه‌شناسی میراث مکتوب کهن علویان بکتاشی با تاکید بر عناصر مشترک اعتقادی آنان با اندیشه کلامی اثنا‌عشری

رسول جعفریان, حسین متقی

یکی از منابع مهمّ پژوهشی در حوزهٔ تمدنی جهان اسلام، نسخ خطی است و بخشی از این مواریث کهن، طبعاً متعلّق به طیفِ جامعهٔ شیعی است. وجود عناصرِ مشترک قوی اعتقادی و مشابهت‌ها و تأثیراتِ رفتاری بکتاشیان از آموزه‌های مکتب اهل‌بیت:، با شکلی صوفیانه، حاکی از آن است که آنان، بی‌تردید، بخشی از جامعهٔ شیعی دورمانده از اصل خویش‌اند. بررسی مقدّماتی گونه‌شناختی متون کهنِ بکتاشیان، نشان می‌دهد بیشترینِ آثار بکتاشیه به زبان ترکی عثمانی و در موضوع کلّی تصوّف، شامل بیان آیین‌ها و آدابِ جمع‌خانه‌ها، همراه شرح احوال و نقل سخنان رهبرانِ بکتاشیه، افسانه‌های عجیب تأویلی دربارهٔ رهبران بکتاشیه، به‌ویژه حاجی بکتاش ولی، همچنین نگاه نیمه‌لاهوتی به حضرت علی 7 همراه تأثیرپذیری‌های بیشتر از آموزه‌های امام صادق 7، در کنار ردّپایی از عناصر اندیشه‌های غالیانه و تأویلی شیعی، به‌ویژه در مسئلهٔ تولّا و تبرّا از غاصبان حقوق اهل‌بیت: است. تحریر این نوشتار، به روش توصیفی و کتاب‌خانه‌ای، بیشتر بر پایهٔ نسخه‌های خطی بکتاشیه موجود در کتاب‌خانه‌های ترکیه بوده است

5e2d71dcc167d.JPG

گونه شناسی رفتارهای اعتقادی شیعیان امامیه با امامان معصوم علیهم السلام

حامد منتظری مقدم, سید آیت الله احمدی

شناخت و ارزیابی رفتارها و مناسبات شیعیان در تعامل با امامان ع ، ره یافتی ضروری برای شناخت دقیق عقاید آنان و سیرة ائمه اطهارع است . این مهم در حوزه های گوناگون اعتقادی ، فرهنگی ، اجتماعی و... نیازمند بررسی است . در پژوهش حاضر، باورها و مناسبات اعتقادی شیعیان با امامان دوازده گانه ع در دوران حضور، مورد بررسی قرار گرفته است ؛ افزون بر این ، گونه های مختلف روابط اعتقادی شیعیان با ائمه ع شناسایی و معرفی شده و به این پرسش که شیعیان چگونه از مقام رفیع معنوی ائمه ع بهره می بردند و آیا روابط شیعیان با امامان ، متناسب با جایگاه الوهی ایشان بوده ، پاسخ داده شده است . تلاش شیعیان عصر حضور، برای شناخت امامان ، دفاع از کیان امامت و پیشوایان معصوم و تمسک به مقام معنوی ائمه اطهارع ، از مهم ترین محورهای مناسبات شیعیان در حوزة اعتقادی است که با وجود تفاوت رفتاری شیعیان در برخی موارد، سیر تکامل معرفتی و رفتاری ایشان در تعامل با امامان ، مشهود است .

دیگر آثار نویسنده بیشتر ...

5597b8bc66d23.jpg

آیین تشیع در مصر و دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلام ایران

مطهره حسینی

با اهمیت یافتن فعالیت های فرهنگی و برجسته شدن نقش فرهنگ در نظریه های سیاست خارجی و سیاست بین الملل و همچنین در کارکرد دستگاه های دیپلماتیک دولتها،‌ امروز مباحثی چون قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی به عنوان اساس و ساختار برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت کشورها مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش، بسترهای قدرت نرم و زمینه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را در مصر بررسی می کند. پس از پرداختن مقدماتی به تاریخ حضور شیعیان در مصر، فرهنگ تشیع در این کشور مطاله می شود. سپس داده هایی از دسته های شیعیان مصر، تاریخ معاصر حضور شیعیان در مصر، وضعیت کنونی شیعیان مصر، شخصیت های همسو با تشیع در مصر و سازمان های شیعی در این کشور ارائه می شود. در چارچوب نظری مقاله،‌مفهوم قدرت نرم و منابع اصلی تامین آن تعریف و تبیین و سپس سنجه های دیپلماسی فرهنگی نرم پایه (مبتنی بر قدرت نرم) معرفی می شود. پرسش اصلی این است که بنیادهای ایجاد روابط فرهنگی میان شیعیان مصر و ایران چیست و جمهوری اسلامی ایران از چه راهی می تواند رابطه ای پایا و استوار در منطقه با تکیه بر بسترهای پایای اجتماعی - فرهنگی پی ریزی کند؟ فرضیه مقاله « ایجاد رابطه ای استئار میان ایران و مصر را در گرو تدوین دیپلماسی جامع فرهنگی ایران می داند تا بتواند بسترهای اجتماعی - فرهنگی جامعه مصر را شناسایی کند و بر آن تاثیر بگذارد.» بایسته ها و چالش هایی که در زمینه سازی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مصر وجود دارد،‌ آخرین بخش مقاله را شامل می شود.

جغرافیا/آفریقا/مصر
مقاله
554215fb1028b.jpg

شیعیان مصر؛ گذشته و حال

مطهره حسینی

تاريخ مصر به دلايلي چند، اين كشور را همواره مهد چالش ها و كانون رويدادهاي تاريخ ساز كرده است. رويدادهاي تاريخي مصر را به كانون جريان هاي نظري و عملي تبديل كرده است. تشكيل خلافت نيرومند فاطمي، فعاليت و حيات شيعيان، فرهنگ تشيع، تاريخ معاصر حضور شيعيان در مصر، وضعيت كنوني شيعيان مصر، شخصيت هاي همسو با تشيع، و سازمان هاي شيعي در اين مقاله بررسي شده اند تا به اين پرسش اصلي مقاله پاسخ داده شود: شمار (فراوان ي) شيعيان مصر چقدر است و جامعة مصر تا چه ميزان پذيراي فرهنگ تشيع است؟

جغرافیا/آفریقا/مصر
مقاله