10051
نویسنده
319
موضوع
8808
منبع
فراگیر
1
0

عنوانتاریخ نگار گمنام شیعی؛ ابوالبقاء هبة الله حلی و کتاب المناقب المزیدیة فی اخبار الملوک الاسدیة

نویسندهمحمد کاظم رحمتی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبایسته‌های هم گرایی ژرف نگر در باب تاریخ‌نگاری روایی امامیه پاسخ به مقاله «بررسی انتقادی مقاله بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم»

نویسندهروح الله توحیدی نیا

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی انتقادی مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم»
محمدجواد ياوري سرتختي امیر اشتری
PDF

عنوانبررسی انتقادی مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم»

نویسندهمحمدجواد ياوري سرتختي, امیر اشتری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتدبری دیگر در آیه مودت تقریر بحث - آیت الله شیخ محمد رضا جعفری قسمت دوم

نویسندهعبدالله رضاداد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرمحدرضا حشمتی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتدبری دیگر در آیه مودت - تقریر بحث آیت الله شیخ محمد رضا جعفری قسمت اول

نویسندهعبدالله رضاداد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرمحدرضا حشمتی

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی

مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن
محمدحسین خوانین زاده کاوس روحی برندق
PDF

عنوانمطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

نویسندهمحمدحسین خوانین زاده, کاوس روحی برندق

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

إهتمام الشیعة: بنقل و ترجمة آثار و أقوال السید المسیح
احمد مهدوی الدامغانی ابوعلی البغدادی
PDF

عنوانإهتمام الشیعة: بنقل و ترجمة آثار و أقوال السید المسیح

نویسندهاحمد مهدوی الدامغانی, ابوعلی البغدادی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1415 هجری قمری

زبانعربی

مبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه
سیدهادی میرمحمودی سیدرضا مودب
PDF

عنوانمبانی تفسیر قرآن از دیدگاه مفسران شیعه

نویسندهسیدهادی میرمحمودی, سیدرضا مودب

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتبریز

ناشردانشگاه شهید مدنی آذربایجان

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

گفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان "امامتِ وصایتی"
علی راد مریم ولایتی
PDF

عنوانگفتمان کاوی تفسیر شیعه در کوفه؛ اصبغ و گفتمان "امامتِ وصایتی"

نویسندهعلی راد, مریم ولایتی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

اختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه
محمدرضا ستوده نیا علی اکبر صافی اصفهانی
PDF

عنواناختلاف قرائت در اولین آیه ربا و نقش آن در آراء مفسران و فقیهان شیعه

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا, علی اکبر صافی اصفهانی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل
علیرضا طبیبی زهرا شرفی
PDF

عنوانبررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل

نویسندهعلیرضا طبیبی, زهرا شرفی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

نگرشی در اخبار تحلیل نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه
علی مظهر قراملکی حمیده عبداللهی علی بیک سیدمحمدرضا امام عابدین مومنی
PDF

عنواننگرشی در اخبار تحلیل نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه

نویسندهعلی مظهر قراملکی, حمیده عبداللهی علی بیک, سیدمحمدرضا امام, عابدین مومنی

موضوعفقه/فقه/کلیات

مکان چاپمشهد

ناشردانشگاه فردوسی مشهد

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمقدمه ای بر فقه اجتماعی شیعه از نگاه مقام معظم رهبری

نویسندهعباسعلی مشکانی سبزواری

موضوعفقه/فقه/کلیات

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر