46
نویسنده
1
موضوع
44
منبع
پیدایش و شکل گیری شیعه
385
0

عنواننقد ادعای وام گیری باور رجعت در میان شیعه امامیه از زرتشتیان ایرانی

نویسندهاحمد جمشیدیان

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی امامت

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخی : جامعه شیعی و انتظار قیام از امامان - ع - در سیر تاریخی

نویسندهمحمدعلی قاسمی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرمرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیشینه تشیع و تطور آن در نخستین سده های تاریخ اسلامی

نویسندهمحمد حسین منظورالاجداد

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپتهران

ناشرسید مصطفی میرسلیم

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرق شناسان و ارتباط میان اندیشه های ایران باستان با پیدایی تشیع

نویسندهامیر اکبری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانالشیعة الاوائل فی التاریخ و الدراسات

نویسندهاتان کلبرگ

مترجممصطفی مطهری, رضا یاری نیا

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپبغداد

ناشرموسسه المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیه

تاریخ چاپ2014 میلادی

زبانعربی

عنوانالتشيع و النص (دراسة تحقيقيه ناظرة للشبهات التی طرحها بعض کتاب الوهابية حول تاريخ ظهور التشيع)

نویسندهجاسم هاتو الموسوی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپتهران

ناشرنشر مشعر

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر