40
نویسنده
1
موضوع
38
منبع
پیدایش و شکل گیری شیعه
275
0

عنوانپیشینه تشیع و تطور آن در نخستین سده های تاریخ اسلامی

نویسندهمحمد حسین منظورالاجداد

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپتهران

ناشرسید مصطفی میرسلیم

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشرق شناسان و ارتباط میان اندیشه های ایران باستان با پیدایی تشیع

نویسندهامیر اکبری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرخاکریز

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنوانگونه شناسی انتقادی دیدگاه ها درباره تاریخ و چگونگی پیدایش تشیع

نویسندهمحسن الویری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالشیعة الاوائل فی التاریخ و الدراسات

نویسندهاتان کلبرگ

مترجممصطفی مطهری, رضا یاری نیا

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپبغداد

ناشرموسسه المرکز الاسلامی للدراسات الاستراتیجیه

تاریخ چاپ2014 میلادی

زبانعربی

عنوانالتشيع و النص (دراسة تحقيقيه ناظرة للشبهات التی طرحها بعض کتاب الوهابية حول تاريخ ظهور التشيع)

نویسندهجاسم هاتو الموسوی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپتهران

ناشرنشر مشعر

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانعربی

عنواندوران تکوین تشیع دوازده امامی؛ حدیث به مثابه گفت و گوی بین بغداد و قم

نویسندهنادر خبازی دولت آباد

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر