58
نویسنده
1
موضوع
57
منبع
پیدایش و شکل گیری شیعه

عنوانمروری بر تازه ترین دیدگاه های فان اس و مادلونگ در باب تکوین تشیع و مسئله جانیشی پیامبر (ص)

نویسندهحمید عطائی نظری

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد ادعای وام گیری باور رجعت در میان شیعه امامیه از زرتشتیان ایرانی

نویسندهاحمد جمشیدیان

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی امامت

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخی : جامعه شیعی و انتظار قیام از امامان - ع - در سیر تاریخی

نویسندهمحمدعلی قاسمی

موضوعتاریخ/مبانی و کلیات/پیدایش و شکل گیری شیعه

مکان چاپقم

ناشرمرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر