181
نویسنده
4
موضوع
158
منبع
165
0

عنوانبوسه بر خاک پی حیدر (ع)؛ بحثی در ایمان و آرمان فردوسی و پرتوگیری شاهنامه از قرآن و احادیث معصومین (ع) همراه با نقد نظریات و آرای برخی از شاهنامه پژوهان معاصر

نویسندهعلی ابوالحسنی منذر

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/شعرای شیعی

مکان چاپتهران

ناشرعبرت

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر