116
نویسنده
10
موضوع
110
منبع

عنوانانقلاب اسلامی و چشم انداز پویایی سیاسی و هویت گرایی شیعیان مصر

نویسندهحمید نیکو

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه موزه و مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوضعیت مسلمانان و شیعیان نیجریه از ظهور اسلام تا قبل از انقلاب اسلامی ایران

نویسندهحمید حسینی

موضوعجغرافیا/آفریقا/نیجریه

مکان چاپقم

ناشرجامعه الزهرا (س)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمواطنیه الشیعیه فی البلاد الاسلامیه، او فضل الشیعه علی مصر

نویسندهصالح الوردانی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانآگاهی هایی درباره تشیع در صعید مصر در سده ی هفتم هجری؛ بر اساس کتاب «الطالع السعید»، اثر کمال الدین ادفوی (685 - 748)

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسازمان های غیر دولتی اهل البیت (ع) در آفریقا و نقش آن ها در بهبود جایگاه فرهنگی و اقتصادی مردم

نویسندهمحمدرضا شکیبا

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرمرکز مطالعات آفریقا

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس
اصغر منتظرالقائم حمیدرضا مطهری اصغر محمود آبادی
PDF

عنواننقش عوامل سیاسی و مذهبی در جلوگیری از نشر تشیع در اندلس

نویسندهاصغر منتظرالقائم, حمیدرضا مطهری, اصغر محمود آبادی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر