130
نویسنده
10
موضوع
125
منبع

عنوانجایگاه تشیع در اندلس در مقایسه با مذاهب دیگر (تحلیلی بر علل گسترش نیافتن تشیع در اندلس)

نویسندهمحمدعلی چلونگر

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانقدیمی‌ترین دانشگاه اسلامی در مصر و مراکش از آثار شیعه است

نویسندهمرتضی اشرافی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآیا می‌دانید قدیمی‌ترین دانشگاه اسلامی در مراکش و مصر از آثار «شیعه» است

نویسندهمرتضی اشرافی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

علل عدم گسترش و ناپایداری تشیع در اندلس از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا پایان دوره ی بنی حمود (92 - 449 ق)
احمدرضا خضری حسین خسروی
PDF

عنوانعلل عدم گسترش و ناپایداری تشیع در اندلس از ابتدای ورود اسلام به اندلس تا پایان دوره ی بنی حمود (92 - 449 ق)

نویسندهاحمدرضا خضری, حسین خسروی

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده تاریخ اسلام

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

رسائل نادره (5) من ادب التشیع بالاندلس: درر السمط فی خبر السبط لابن الابار الاندلسی (595 - 658 ه)
عبدالسلام الهراس سعید احمد اعراب
PDF

عنوانرسائل نادره (5) من ادب التشیع بالاندلس: درر السمط فی خبر السبط لابن الابار الاندلسی (595 - 658 ه)

نویسندهعبدالسلام الهراس, سعید احمد اعراب

موضوعجغرافیا/آفریقا/مغرب و اندلس

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1413 هجری قمری

زبانعربی

جهان اسلام: شیعیان آفریقای سیاه؛ مروری بر پیشینه و وضعیت فعلی اسلام و تشیع در آفریقای سیاه
PDF

عنوانجهان اسلام: شیعیان آفریقای سیاه؛ مروری بر پیشینه و وضعیت فعلی اسلام و تشیع در آفریقای سیاه

موضوعجغرافیا/آفریقا/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانقلاب اسلامی و چشم انداز پویایی سیاسی و هویت گرایی شیعیان مصر

نویسندهحمید نیکو

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه موزه و مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر