32
نویسنده
1
موضوع
28
منبع
تشیع بنگال هند در عصر نوابین مرشد آباد
اسماعیل جهان بین محمد زین العابدین
PDF

عنوانتشیع بنگال هند در عصر نوابین مرشد آباد

نویسندهاسماعیل جهان بین, محمد زین العابدین

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تاثیر شهید ثالث در گسترش فرهنگ شیعی در هندوستان
محمدعلی رنجبر سلیمان حیدری
PDF

عنوانبررسی تاثیر شهید ثالث در گسترش فرهنگ شیعی در هندوستان

نویسندهمحمدعلی رنجبر, سلیمان حیدری

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانملوک حیدرآباد (تاریخ الممکلة القطب شاهیة فی الهند)

نویسندهمحمد سعید الطریحی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپهلند

ناشردائرة المعارف الهندیة

تاریخ چاپ1426 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

نقش کارگزاران ایرانی شیعه در تحولات تمدنی کشمیر
فاطمه جان احمدی احمدرضا بهنیافر
PDF

عنواننقش کارگزاران ایرانی شیعه در تحولات تمدنی کشمیر

نویسندهفاطمه جان احمدی, احمدرضا بهنیافر

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوضعیت شیعیان هند (مصاحبه با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمدحسن مظفری)

نویسندهمحمدحسن مظفری

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپقم

ناشربنياد فرهنگى امامت

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیدایش و گسترش آیین تشیع در هند با تاکید بر نقش ایرانیان

نویسندهاصغر قائدان

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپتهران

ناشرمركز پژوهش های علمی و مطالعات استراتژیک خاورميانه

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطلع انوار؛ احوان دانشوران شیعه پاکستان و هند

نویسندهمرتضی حسین صدر الافاضل

مترجممحمد هاشم

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/هند

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1374 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر