102
نویسنده
11
موضوع
95
منبع
ادعیه، زیارات و تقویم

عنواندیباچه ای بر زیارت، پاسخ به شبهات وهابیت از دیدگاه دانشمندان شیعه و اهل سنت

نویسندهپیام امام هادی (ع)

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم

مکان چاپقم

ناشرپیام امام هادی (ع)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش سید ابن طاووس در گسترش و تعمیق ادبیات دعایی تشیع
هوشنگ خسروبیگی فاطمه محمدی
PDF

عنواننقش سید ابن طاووس در گسترش و تعمیق ادبیات دعایی تشیع

نویسندههوشنگ خسروبیگی, فاطمه محمدی

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم

مکان چاپقم

ناشرکنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

طراحی محتوایی و ساختاری پرتال زیارت مجازی اماکن متبرکه ی شیعه
مسلم علی مهدی مهدی منتظرقائم
PDF

عنوانطراحی محتوایی و ساختاری پرتال زیارت مجازی اماکن متبرکه ی شیعه

نویسندهمسلم علی مهدی, مهدی منتظرقائم

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد بین المللی فرهنگی هنری امام رضا(ع)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمجموعه اذکار و ادعیه

نویسندهواحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم

مکان چاپاصفهان

ناشرمرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

تجلی صور خیال در صحیفه سجادیه، زیباترین اثر دعایی شیعه
حجت رسولی مجتبی ترکاشوند
PDF

عنوانتجلی صور خیال در صحیفه سجادیه، زیباترین اثر دعایی شیعه

نویسندهحجت رسولی, مجتبی ترکاشوند

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم/صحیفه سجادیه

مکان چاپمشهد

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانميزان تشيع : بررسی سند، محتوا و نسخه های زيارت عاشورا

نویسندهمحمد عندليب همدانی

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم

مکان چاپقم

ناشرمسجد مقدس جمکران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی

عنواندعاء الندبة کیسانی أم شیعی إمامی؟ حورا ورقی هام بین الدکتور شریعتی و العلامة التستری

نویسندهعلی الوردی

موضوعحدیث/ادعیه، زیارات و تقویم

مکان چاپبیروت

ناشرموسسه دلتا للطباعه و النشر

تاریخ چاپ1426 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر