21
نویسنده
1
موضوع
17
منبع
رفتارشناسی امام هادی و امام عسکری علیهما السلام در تقابل با جریان های انحرافی تا دوره ی غیبت
مجید احمدی کچایی روح الله ترابی میبدی
PDF

عنوانرفتارشناسی امام هادی و امام عسکری علیهما السلام در تقابل با جریان های انحرافی تا دوره ی غیبت

نویسندهمجید احمدی کچایی, روح الله ترابی میبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام هادی(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه آینده روشن

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نقد و بررسی تحلیلی دلایل ظن به امامت سید محمد، فرزند امام هادی (ع)
احمد محمودی مهران طباطبایی پوده
PDF

عنواننقد و بررسی تحلیلی دلایل ظن به امامت سید محمد، فرزند امام هادی (ع)

نویسندهاحمد محمودی, مهران طباطبایی پوده

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام هادی(ع)

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوضع داخلی شیعه در زمان امام هادی (ع)

مترجمعبدالهادی احمدی

نویسندهسید حسین رئیس السادات

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام هادی(ع)

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1365 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناعلام الهدایه - (جلد 12) - الامام على بن محمد الهادى (عليه السلام)

نویسندهمنذر الحکیم

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام هادی(ع)

مکان چاپقم

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1419 هجری قمری

نوبت چاپاول

زبانعربی

پیشوایان هدایت 12 - هادی امت حضرت امام علی النقی (علیه السلام)
منذر الحکیم عبدالرزاق صالحی
PDF

عنوانپیشوایان هدایت 12 - هادی امت حضرت امام علی النقی (علیه السلام)

نویسندهمنذر الحکیم, عبدالرزاق صالحی

مترجمکاظم حاتمی طبری

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام هادی(ع)

مکان چاپتهران

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

تیراژ5000

نوبت چاپاول

زبانفارسی