267
نویسنده
10
موضوع
224
منبع
165
0

عنوانظرفیت های فرهنگ سیاسی تشیع در آفرینش تمدن نوین اسلامی

نویسندههادی شجاعی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبوسه بر خاک پی حیدر (ع)؛ بحثی در ایمان و آرمان فردوسی و پرتوگیری شاهنامه از قرآن و احادیث معصومین (ع) همراه با نقد نظریات و آرای برخی از شاهنامه پژوهان معاصر

نویسندهعلی ابوالحسنی منذر

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/شعر شیعی/شعرای شیعی

مکان چاپتهران

ناشرعبرت

تاریخ چاپ1378 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر