PDF

بررسی مضمونی نگاره های نسخه فالنامه تهماسبی شاهکار هنر شیعی عصر صفوی

منبع سال. ۴۸, شماره. ۲: شماره پیاپی ۹۷، پاییز و زمستان ۱۳۹۵ صفحات 105-130 نویسنده علیرضا مهدی زاده نوع منبع مقاله , موضوع تاریخ/دولت های شیعی/ایران/صفویه
در حال بار گزاری ...
Current View