منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
حسن عبدی
502
218
PDF PDF

عنوانتصویری از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و اله) در دائرةالمعارف امریکانا

نویسندهفیلیپ کی هیتی

مترجمحسن عبدی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/پیامبر اسلام(ص)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی