980
نویسنده
71
موضوع
887
منبع
مقالات این بخش در حوزه جغرافیای شیعه در کشورها و شهرهای مختلف است. این تقسیم بندی بر اساس مناطق وبلاد اصلی دنیای اسلام در حوزه عراق، شامات، جزیره العرب و ایران و نقاط دیگر در افریقا، اروپا و امریکا خواهد بود. در این قسمت می توانید متون پژوهشهای مربوط به حضور و گسترش تشیع را در مناطق مختلف از دیرزمان تاکنون دنبال کنید.
بررسی و تحلیل آیین نمادین اسب چوبی ؛ آیینی بزمی و رزمی در نهضت سربداران
مجید عسکری ملک سیما تقی زاده مریم حاجیلو
PDF

عنوانبررسی و تحلیل آیین نمادین اسب چوبی ؛ آیینی بزمی و رزمی در نهضت سربداران

نویسندهمجید عسکری, ملک سیما تقی زاده, مریم حاجیلو

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپمشهد/سبزوار

ناشردانشگاه حکیم سبزواری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

شیعه ستیزی این بار با مصادره اموال مساجد شیعه و بنیاد خیریه علوی آمریکا
PDF

عنوانشیعه ستیزی این بار با مصادره اموال مساجد شیعه و بنیاد خیریه علوی آمریکا

موضوعجغرافیا/آمریکا

مکان چاپقم

ناشردفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننگاهی به کتاب شیعیان در آمریکا نوشته پروفسور لیاقت علی تاکیم

نویسندهمحمد حسین محمدپور

موضوعجغرافیا/آمریکا

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانقلاب اسلامی و چشم انداز پویایی سیاسی و هویت گرایی شیعیان مصر

نویسندهحمید نیکو

موضوعجغرافیا/آفریقا/مصر

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه موزه و مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانوضعیت مسلمانان و شیعیان نیجریه از ظهور اسلام تا قبل از انقلاب اسلامی ایران

نویسندهحمید حسینی

موضوعجغرافیا/آفریقا/نیجریه

مکان چاپقم

ناشرجامعه الزهرا (س)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر