417
نویسنده
7
موضوع
326
منبع
قرآن منبع اصلی مسلمانان در علوم اسلامی است. قرآن همچنین منبع اصلی اعتقادات و فقه اسلامی است از این رو از همان ابتدا اندیشمندان اسلام در راه شناخت هر چه بیشتر آن تلاش گسترده ای داشته اند. همین طور قرآن یکی از اصلی ترین منابع احکام و فقه شیعی است. منابع مربوط به قرآن را می توان در دوبخش تفاسیر و علوم قرآنی جای داد. در بخش تفاسیر کتاب های تفسیری شیعه و مقالات و پژوهش های مربوط به این موضوع قرار داده شده است. در بخش علوم قرآنی به مباحثی که در باره قرآن نگارش یافته توجه شده است.  در این بخش نیز متون و پژوهشها و مقالات به تفکیک آمده است. همچنین مباحث مربوط به تحریف قرآن در این بخش آمده است.   

عنوانوزير مغربی و روش شناسي المصابيح في تفسير القرآن

اشرافمجید معارف, منصور پهلوان

نویسندهمرتضی کریمی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسه دهه مطالعات دینی و دین پژوهی دفتر نخست: گرایش های قرآن پژوهی شیعی در قبل و بعد از انقلاب اسلامی الگویی پیشنهادی برای مطالعه و دسته بندی

نویسندهحامد خانی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

روش های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر مفردات قرآن
مجید معارف حسن اصغرپور خلیل پروینی
PDF

عنوانروش های اختصاصی اهل بیت علیهم السلام در تفسیر مفردات قرآن

نویسندهمجید معارف, حسن اصغرپور, خلیل پروینی

موضوعقرآن/علوم قرآنی/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرنهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء» با رویکرد به تفاسیر شیعی

نویسندهعزت الله مولایی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن مطالعه موردی دیدگاه رابرت گلیو

نویسندهعلی راد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر