151
نویسنده
6
موضوع
154
منبع

عنوانانقلاب اسلامی و مسأله فلسطین: نکاتی درباره مطالعات اسلامی در فلسطین اشغالی (2): شیعه شناسی در فلسطین اشغالی

نویسندهمحمد کاظم رحمتی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/فلسطین

مکان چاپتهران

ناشرمرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشواهد انتشار تشیع در اردن و فلسطین تا سده ششم هجری (1) : تشیع در طبریه و اردن

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/کلیات

مکان چاپاصفهان

ناشرموسسه آموزش عالی حوزه علميه اصفهان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننهضت علمی جبل عامل: فرازی از تاریخ شیعیان لبنان

نویسندهمحمد صدرهاشمی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندراسه تاریخیه سیاسیه : اللعبه الطائفیه اللبنانیه فی تاریخ الشیعه و الموازنه

نویسندهخلیل ارزونی

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپبیروت

ناشرفوائد زید الزین

تاریخ چاپ1363 هجری شمسی

زبانعربی

آراء الناس و مشاکلهم : ورقه العمل ترسم تصور الطائفه للبنان الجدید وطن موحد نهائی ملتزم بقضایا العرب
PDF

عنوانآراء الناس و مشاکلهم : ورقه العمل ترسم تصور الطائفه للبنان الجدید وطن موحد نهائی ملتزم بقضایا العرب

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپبیروت

ناشرفوائد زید الزین

تاریخ چاپ1356 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانجریان شناسی اندیشه های معاصر شیعه در لبنان تاثیرات غرب اسلام و روشنفکران در فضای اندیشه ای لبنان گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین شیخ محمد حسن زراقط

نویسندهمحمد حسن زراقط

موضوعجغرافیا/آسیا/شامات/لبنان

مکان چاپتهران

ناشرمراد ثقفی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر