975
نویسنده
13
موضوع
941
منبع
بخش رجال مربوط به شناخت شخصیت های شیعی است.  برخی کتاب ها به صورت تک نگاری به احوال و زندگی یک شخصیت اختصاص دارد. گاه به مجموعه ای از افراد که دریک ویژگی و مشترکند در یک مجموعه قرار می گیرند. این شخصیت ها در تراحم عمومی مطرح می شوند و گاه تعادی از شخصیت ها بر اساس منطقه ای خاص در یک کتاب جای می گیرند. هر یک از این گروه ها در این بخش در قسمت های تراجم تک نگاری، تراحم عمومی، تراجم منطقه ای و تذکره ها جای می گیرد. همچنین در این بخش به شرح خاندان ها، انساب، قبایل و گروه های شیعی که در گذشته و حال نقشی در تاریخ و تفکر شیعی داشته اند بیان شده است. 

عنوانعلماء الامامیه فی بلاد الحرمین فی القرن الحادی عشر علی ضوء کتاب العلامه آقا بزرگ الطهرانی ( الروضه النضره فی المائه الحادیه عشره )

نویسندهوسام عباس السبع

موضوعرجال/کلیات

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1438 هجری قمری

زبانعربی

عنواننجوم السماء فى تراجم العلماء( شرح حال علماى شيعه قرن‏هاى يازدهم و دوازدهم و سيزدهم هجرى قمرى)

نویسندهمحمدعلی بن محمد صادق آزاد کشمیری

موضوعرجال/تراجم/عمومی

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی

تاریخ چاپ1309 هجری قمری

زبانفارسی

عنوانمعالم انساب الطالبین فی شرح کتاب (سر الانساب العلویه) لابی نصر البخاری

نویسندهعبدالجواد کلیدار

موضوعرجال/انساب و خاندان ها/انساب

مکان چاپقم

ناشرمکتبة آیة الله الضظمی المرعشی النجفی العامة-قم المقدسة

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر