136
نویسنده
7
موضوع
111
منبع
شیعه علاوه بر علوم دینی در زمینه علوم دیگر نیز دارای تالیفات و آثار با ارزشی است که می توان این علوم را در حوزه های علوم فلسفی و عقلی، علوم عرفانی، علوم طبیعی و علوم ادبی تقسیم کرد. تالیفات شیعیان در این حوزه ها در دوره های مختلف تاریخی در این قسمت جای می گیرد. 

عنوانبررسی وضعیت انتقال علوم به قلمرو خلافت عثمانی تا ورود دانشمندان شیعی عهد صفوی

نویسندهمیرحسین علامه

موضوععلوم/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

بازخوانی نشانگرهای علم درمتون اسلامی شیعی (تفحصی در قرآن،نهج البلاغه، اصول الکافی)‌
علی قبادی محمود نجاتی حسینی
PDF

عنوانبازخوانی نشانگرهای علم درمتون اسلامی شیعی (تفحصی در قرآن،نهج البلاغه، اصول الکافی)‌

نویسندهعلی قبادی, محمود نجاتی حسینی

موضوععلوم/کلیات

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی بر پایه امهات کتب نثر صوفیه
حمیرا زمردی زهرا نظری
PDF

عنوانسیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی بر پایه امهات کتب نثر صوفیه

نویسندهحمیرا زمردی, زهرا نظری

موضوععلوم/علوم عرفانی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ138 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشعر در خدمت عقیده و ایمان(10)/ حکیم ابوالقاسم فردوسی / «دیباچه» شاهنامه، برگی زرین از «کلام» و «حکمت شیعی»

نویسندهعلی ابوالحسنی منذر

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1376 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپاسخی برای بن بست های مارتین هایدگر؛ درباره کتاب ایستادن در آن سوی مرگ: پاسخ های کربن به هایدگر از منظر فلسفی شیعی

نویسندههاجرخاتون قدمی جویباری

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانانگاره ی رشد فلسفه در دوران صفویه و نقدهای عجولانه بر منتقدان اندیشه ی صدرایی

نویسندهمحمود هدایت افزا

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانهمگراییها و واگراییهای جریان فلسفی در میان علمای شیعه با تاکید بر نهضت مشروطه

نویسندهمحمد باغستانی

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپتهران

ناشرموسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبرگی ناشناخته از میراث عقلی شیعه در نیمه نخست قرن چهارم هجری - مروری بر کتاب البرهان فی وجود البیان از ابوالحسین اسحاق بن ابراهیم کاتب

نویسندهرسول جعفریان

موضوععلوم/علوم فلسفی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر