92
نویسنده
5
موضوع
74
منبع

عنوانظرفیت های فرهنگ سیاسی تشیع در آفرینش تمدن نوین اسلامی

نویسندههادی شجاعی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمدایح و مراثی حضرت ابوالفضل (ع) در شعر فارسی

نویسندهاحمد احمدی بیرجندی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

مدایح رضوی در شعر فارسی
احمد احمدی بیرجندی علی نقوی زاده
PDF

عنوانمدایح رضوی در شعر فارسی

نویسندهاحمد احمدی بیرجندی, علی نقوی زاده

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشش قصیده فارسی و عربی از میرزا ابوالقاسم قمی در مدح خاندان ولایت علیهم السلام

مصححمحمدمهدی کرباسچی

نویسندهابوالقاسم قمی

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحسینیه یئرلر آغلار گؤیلر آغلار؛ پیشینه یک نوحه قدیمی در دیوان شهریار

نویسندهرحیم نیک بخت

موضوعفرهنگ و تمدن/ادبیات/ادبیات آئینی/ادبیات عاشورایی

مکان چاپتبریز

ناشراداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان آذربایجان شرقی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر