114
نویسنده
5
موضوع
95
منبع
446
0

عنوانبررسی مردم شناسانه نخل گردانی در بزرگ داشت امام حسین (ع) شهرستان مهریز، استان یزد

نویسندهگیتی دشتکی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/مراسمات

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراسم سوگواری دهه محرم در دارالسلام

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمراسم سوگواری دهه محرم در دارالسلام

نویسندهامیربهرام عرب احمدی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشرمعاونت ارتباطات سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

ساختار شناسی رثای اهل بیت علیه السلام در عصر عباسی
تورج زینی وند گل ملک اله نظری
PDF

عنوانساختار شناسی رثای اهل بیت علیه السلام در عصر عباسی

نویسندهتورج زینی وند, گل ملک اله نظری

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرسانه شیعه (سوگواری شیعیان ایران از آغاز تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی)

نویسندهمحسن حسام مظاهری

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشرموسسه گفت و گوی ادیان

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

چاووش خوانی
محمد مشهدی نوش آبادی ابراهیم موسی پور
PDF

عنوانچاووش خوانی

نویسندهمحمد مشهدی نوش آبادی, ابراهیم موسی پور

اشرافغلامعلی حداد عادل

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/مراسمات

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمطالعه مردم شناسی مراسم، خدمات و تشریفات در حرم امام رضا (ع)

نویسندهمحمدعلی شم آبادی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/مراسمات

مکان چاپتهران

ناشربنیاد ایران شناسی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیاهپوشی در سوگ ائمه نور (ع) (ریشه های تاریخی، مبانی فقهی)

نویسندهعلی ابوالحسنی منذر

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپقم

ناشرمولف

تاریخ چاپ1375 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرو خونین و نوگل پرپر؛ سوگ سروده هایی برای دو شهید کربلا جناب علی اکبر و علی اصغر علیهما السلام

نویسندهاحمد احمدی بیرجندی

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1386 هجری شمسی

زبانفارسی

تعزیه - تعزیه خوانی - تعزیه نامه
علی بلوکباشی علی میرانصاری
PDF

عنوانتعزیه - تعزیه خوانی - تعزیه نامه

اشرافکاظم موسوی بجنوردی

نویسندهعلی بلوکباشی, علی میرانصاری

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپتهران

ناشربنیاد دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر