33
نویسنده
7
موضوع
33
منبع

عنوانروزگاران سخت (شیعیان جمهوری آذربایجان قبل و بعد از فروپاشی شوروی)

نویسندهجواد عرب عامری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/آذربایجان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانغلغله تشیع (تحولات و تحرکات شیعیان آذربایجان در سال های اخیر)

نویسندهولی جباری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/آذربایجان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعیان ترکیه ؛ فرصت ها و چالش های پیش رو

نویسندهنورالدین اکبری کریم آبادی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرکتابخانه موزه و مرکز اسناد انقلاب اسلامی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمیراث صفویه (پیشینه تاریخی، پراکندگی جمعیتی و گروه های فعال شیعیان ترکیه)

نویسندهصادق علوی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

اکثریت در بند (شرایط سیاسی - اجتماعی جمهوری آذربایجان و اوضاع شیعیان) گفت و گو با دکتر حسین احمدی
حسین احمدی محمد مهدی رحیمی
PDF

عنواناکثریت در بند (شرایط سیاسی - اجتماعی جمهوری آذربایجان و اوضاع شیعیان) گفت و گو با دکتر حسین احمدی

نویسندهحسین احمدی, محمد مهدی رحیمی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/آذربایجان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

مسجدسازی و حفظ شیعیان (گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین صلاح الدین اوزگوندوز)
محمد مهدی رحیمی صلاح الدین اوزگوندوز
PDF

عنوانمسجدسازی و حفظ شیعیان (گفت و گو با حجت الاسلام و المسلمین صلاح الدین اوزگوندوز)

نویسندهمحمد مهدی رحیمی, صلاح الدین اوزگوندوز

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرضایت یا عدم رضایت؟ توسعه سال های اخیر ترکیه از منظر رهبران شیعیان

نویسندهداود مازندرانی

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانحرکت رو به جلو (شیعیان ترکیه و چشم انداز سیاسی پیش روی آنان)

نویسندهمصطفی غفاری

موضوعجغرافیا/آسیا/آسیای صغیر/ترکیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر