1499
نویسنده
45
موضوع
1312
منبع
این بخش که خود شامل دو موضوع است، به مباحث کلامی شیعی و فرق شیعی می پردازد. در بخش کلام و اعتقادات شیعه که بر اساس پنج محور اعتقادی شیعه تقسیم شده است، متون اعتقادی اصلی و قدیمی  شیعه و مقالات و مکتوبات جدید جای گرفته است. همچنین در این بخش قسمتی با عنوان مناظرات در نظر گرفته شده که مباحث اختلافی بین شیعه و دیگر تفکرات و شبهات و مباحث مربوط به گفتگوی کلامی بین علما و دیگران بیان شده است و همین طور در قسمت کلیات، کتب های کلی درباره اعتقادات جای گرفته است.  اگر چه شیعه امروزه تنها به گروه امامیه اثنا عشریه اطلاق می شود ولی بر اساس تعاریف شیعه در طول تاریخ گروه هایی شکل گرفته اند که  در مراجل مختلف از این فرقه جدا شده و گروه های مختلفی را تشکیل داده اند. برخی از این فرقه ها از بین رفته و برخی هنوز باقی هستند. در این بخش مهم ترین این فرقه ها دسته بندی شده و مباحث و آثار مربوط به آنان حمع آوری شده است. این قسمت، هم شامل آثاری است که خود این فرقه ها تالیف کرده اند و هم منابعی که دیگران در تایید یا رد آنان نوشته ند. همین طور هم آثار تاریخی و اصلی و همین طور جدید و پژوهشی را در بر می گیرد. 
القسم التاسع: الشیعه و الاخرون ( الشیعه ، السنه و الهندوس العلاقات الطائفیه فی اود )
PDF

عنوانالقسم التاسع: الشیعه و الاخرون ( الشیعه ، السنه و الهندوس العلاقات الطائفیه فی اود )

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/مناظرات

مکان چاپهلند

ناشرالمرکز الوثائقی لتراث اهل البیت(ع)

تاریخ چاپ1415 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالاسلام بین السنه و الشیعه (الاستاذین هاشم المدنی و محمد علی الزعبی )

نویسندهعبدالقادر المغربی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/مناظرات

مکان چاپسوریه

ناشرالمجمع اللغه العربیه بدمشق

تاریخ چاپ1371 هجری قمری

زبانعربی

عنوانالنجمیه فی علمی الکلام و الفقه علی قدر ما لا یسع لاحد جهله (62)

نویسندهعلی بن حسین بن عبدالعالی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپقم

ناشردارالتفسیر

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانعربی

عنوانرساله حسنیه در بیان اعتقادات عقلیه و ذکر عبادات شرعیه نقلیه (61)

نویسندهعزالدین بن جعفر بن شمس الدین الآملی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/کلیات

مکان چاپقم

ناشردارالتفسیر

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر