351
نویسنده
7
موضوع
318
منبع
1152
1042
PDF PDF
360
0

عنواننوادر المعجزات فی مناقب الائمه الهداه (علیه السلام)

نویسندهابی جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپقم

ناشرکمال الملک

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

چرایی کثرت مناقب‌نگاری امام علی (ع) توسط علمای شافعی مذهب
محمدحسن زمانی علی رضا آزادی
PDF

عنوانچرایی کثرت مناقب‌نگاری امام علی (ع) توسط علمای شافعی مذهب

نویسندهمحمدحسن زمانی, علی رضا آزادی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیر تکاملی مقتل نگاری با تکیه بر مقتل نگاران اصحاب امامان معصوم(ع)

نویسندهحسین حسینیان مقدم

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مقتل نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانارزیابی خطاهای کتب طبقات امامیه درباره به قتل رسیدن زین الدین العاملی

نویسندهآدم آریکان

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشرموسسه کتاب شناسی شیعه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبازنگری در انتساب یک کتاب به شیخ مفید؛ وداع با تصحیح الاعتقاد

نویسندهمحمدمهدی سلمانپور

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسیرة اهل الکساء: نخستین منابع شیعی درباره زندگی نامه پیامبر (1)

نویسندهماهر جرار

مترجممحمدحسن محمدی مظفر

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/سیره نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

اتحاد یا تعدد در روایات مشابه: بررسی تطبیقی عملکرد کتاب های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه
محمدحسین بهرامی محمدعلی مهدوی راد
PDF

عنواناتحاد یا تعدد در روایات مشابه: بررسی تطبیقی عملکرد کتاب های وسائل الشیعه و جامع احادیث الشیعه

نویسندهمحمدحسین بهرامی, محمدعلی مهدوی راد

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپکاشان

ناشردانشگاه کاشان

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتاریخ نگار گمنام شیعی؛ ابوالبقاء هبة الله حلی و کتاب المناقب المزیدیة فی اخبار الملوک الاسدیة

نویسندهمحمد کاظم رحمتی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبایسته‌های هم گرایی ژرف نگر در باب تاریخ‌نگاری روایی امامیه پاسخ به مقاله «بررسی انتقادی مقاله بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم»

نویسندهروح الله توحیدی نیا

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی انتقادی مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم»
محمدجواد ياوري سرتختي امیر اشتری
PDF

عنوانبررسی انتقادی مقاله «بررسی تحلیلی تاریخ‌نگاری روایی امامیه تا نیمه قرن پنجم»

نویسندهمحمدجواد ياوري سرتختي, امیر اشتری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/تاریخ نگاری

مکان چاپقم

ناشردانشگاه باقرالعلوم

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر