332
نویسنده
7
موضوع
300
منبع
204
0

عنوانپژوهشی در انتساب چند اثر جدید الإنتشار به ابو محمد حسن بن علی بن شعبة حرانی، محدث شناخته‌ شدی شیعی

نویسندهحمید باقری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: کتاب شناسی تاریخی مناقب نگاری اهل بیت (علیهم السلام) از آغاز تا پایان قرن سوم

نویسندهحسن اصغرپور

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننخستین تلاش های شیعی در تفسیر کتاب مقدس: مصباح الظلمات فی تفسیر التورات

نویسندهحیدر عیوضی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد و تکمله ای بر کتاب فرق اسلامی جلد 2 «فرق شیعی و فرقه های منسوب به شیعه»

نویسندهملیحه صابری نجف آبادی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشروزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم
صفری سبحانی واسعی عبدالمحمدی علیزاده صرامی صالحی
PDF

عنواننشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم

نویسندهصفری سبحانی, واسعی عبدالمحمدی, علیزاده صرامی صالحی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: جبل عامل بین الشهیدین (تامی درباره تاریخ تشیع در جبل عامل)

نویسندهمحمد کاظم رحمتی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر