284
نویسنده
3
موضوع
254
منبع

عنوانولایت مطلقه فقیه از دیدگاه آخوند خراسانى

نویسندهمحمد صادق مزینانی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگزارشى از یک همایش هرمنوتیک و اجتهاد درفقه سیاسى شیعه

نویسندهسید باقری

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردفتر انتشارات اسلامى جامعه‏ مدرسين حوزه علميه قم‏

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

انقلاب اسلامی ایران و بسط فقه سیاسی شیعه
محمد مهدی نادری قمی مسعود مطلبی محسن هدایت منش
PDF

عنوانانقلاب اسلامی ایران و بسط فقه سیاسی شیعه

نویسندهمحمد مهدی نادری قمی, مسعود مطلبی, محسن هدایت منش

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

ناشردانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانتشیع و ادوار اندیشه ی سیاسی - در باب فراز و فرودهای اندیشه ی سیاسی شیعه از پیدایش تا حال

نویسندهمهدی بشارت

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/اندیشه سیاسی شیعه

مکان چاپتهران

ناشرحوزه هنری سازمان تبليغات اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

ولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
فیروز اصلانی ولی الله حیدرنژاد علی اصغر فرج پور
PDF

عنوانولایت شورایی از منظر فقه امامیه و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندهفیروز اصلانی, ولی الله حیدرنژاد, علی اصغر فرج پور

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشکده شورای نگهبان

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

تبیین الگوی مدیریت جهادی از دیدگاه قرآن، عترت و ولایت فقیه
علی شائمی علی کاظمی حسین جولائی
PDF

عنوانتبیین الگوی مدیریت جهادی از دیدگاه قرآن، عترت و ولایت فقیه

نویسندهعلی شائمی, علی کاظمی, حسین جولائی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی در فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران
محسن افضلی اردکانی عباس سلیمانی
PDF

عنواننقش و جایگاه ولی فقیه در انتخاب و انتصاب کارگزاران نظام اسلامی در فقه سیاسی و حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران

نویسندهمحسن افضلی اردکانی, عباس سلیمانی

موضوعروحانیت و حکومت/حکومت/ولایت فقیه

مکان چاپقم

ناشردبیرخانه مجلس خبرگان رهبری

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر