8
نویسنده
2
موضوع
9
منبع
476
0
1797
1053
PDF PDF

عنوانواکاوی کتابچه موقوفات بقعه امامزاده علی بن محمد الباقر علیه السلام (مشهد اردهال کاشان)

نویسندهمهدی باریکر سفی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/اصفهان/کاشان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواکاوی کتابچه موقوفات بقعه امامزاده علی بن محمد الباقر علیه السلام (مشهد اردهال کاشان)

نویسندهمهدی باریکر سفی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/اصفهان/کاشان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

مجموعه مقالات همایش پیشینه تشیع در اصفهان
محمد علی چلونگر احمد زمانی
PDF

عنوانمجموعه مقالات همایش پیشینه تشیع در اصفهان

به کوششمحمد علی چلونگر, احمد زمانی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/اصفهان

مکان چاپاصفهان

ناشرسازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

نوبت چاپاول

زبانفارسی