89
نویسنده
6
موضوع
79
منبع

عنوانسریال نسل کشی شیعیان پاکستان و محکومیت سریالی بی ثمر آن توسط دولت پاکستان

نویسندهمهدی پیشوایی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانرحلت مولانا شیخ افتخار حسین انصاری رئیس علمای شیعیان جامو و کشمیر

نویسندهنا شناس

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

تلاش شگرف برای احیای حقوق شیعیان
شهید عارف حسینی علی اکبر رحمانی
PDF

عنوانتلاش شگرف برای احیای حقوق شیعیان

نویسندهشهید عارف حسینی, علی اکبر رحمانی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپتهران

ناشربنیاد شهید و امور ایثارگران

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

کشتار سازمان یافته شیعیان در پاکستان (علل، اهداف، بازیگران)
رحمان نجفی سیار عباس علی پور
PDF

عنوانکشتار سازمان یافته شیعیان در پاکستان (علل، اهداف، بازیگران)

نویسندهرحمان نجفی سیار, عباس علی پور

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام حسین(ع)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعیان و چالش های پیش رو (وضعیت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی شیعیان در پاکستان)

نویسندهساجد علی نقوی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1384 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآسیب شناسی نقش شیعیان در پاکستان با تاکید بر حزب مجلس وحدت مسلمین

نویسندهاسماعیل باقری

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند/پاکستان

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعزاداران در هند از دیدگاه شرق شناسان (از دوره مغول تا عصر حاضر)

نویسندهمحمد شبیب حسینی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانشیعه و سراب امنیت در پاکستان؛ سیری در اوضاع و احوال شیعیان پاکستان

نویسندهکمیل عباس

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند

مکان چاپتهران

ناشرکانون اندیشه جوان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانعوامل گسترش اسلام و تشیع در شبه قاره هند در قرون وسطی

نویسندهراضیه نجاتی حسینی

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند

مکان چاپزاهدان

ناشرچهارمين كنگره بين المللي جغرافيدانان جهان اسلام

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر