106
نویسنده
6
موضوع
96
منبع

عنواناسلام و تشیع در شبه قاره‌ی هند؛ نفوذ و گسترش اسلام و تشیع در شبه قاره‌ی هند

نویسندهغلامرضا گلی زواره

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالتشیع و الانسانیه و الثوره فی الهند ابان القرن العشرین الفردیه و السیاسه فی السیره الحسینیه لعلی نقی نقوی

نویسندهجاستن جونز

موضوعجغرافیا/آسیا/شبه قاره هند

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر