108
نویسنده
10
موضوع
100
منبع

عنوانالمدارس العلمیه فی البحرین (دراسه تاریخیه من القرن العاشر الهجری الی الثالث عشر)

نویسندهیوسف مدن

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/بحرین

مکان چاپبحرین

تاریخ چاپ1437 هجری قمری

زبانعربی

واکاوی جایگاه شیعیان در تحولات سیاسی کویت
اصغر منتظرالقائم معصومه بندانی
PDF

عنوانواکاوی جایگاه شیعیان در تحولات سیاسی کویت

نویسندهاصغر منتظرالقائم, معصومه بندانی

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/کویت

مکان چاپتهران

ناشردانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی وضعیت تاریخی و تمدنی شیعیان کشور عمان : شیعیان سرزمین عمان

نویسندهرضا صفری

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/عمان

مکان چاپتهران

ناشرپژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی ژئوپلیتیک مقاومت شیعیان در بحرین بدنبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا
عزت الله عزتی دلشاد خضری علی رحیمی
PDF

عنوانبررسی ژئوپلیتیک مقاومت شیعیان در بحرین بدنبال تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا

نویسندهعزت الله عزتی, دلشاد خضری, علی رحیمی

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/بحرین

ناشردانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانSaudi-Arabien: Identität in Abgrenzung zur Schia? Der saudisch-sunnitische Sicherheitsdiskurs und die Konzeption eines schiitischen Feindbildes am Beispiel des Huthi- Konflikts

نویسندهPhilip J. Schäfer

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب

تاریخ چاپ2015 میلادی

زبانانگلیسی

نمایش موارد بیشتر