126
نویسنده
10
موضوع
113
منبع
تبیین علل شکل‌گیری جنبش شیعیان یمن بر مبنای نظریه جنبش‌های ادواری هرایر دکمجیان
علی موسوی نژاد علی تقی زاده داوری سیدمحمدعلی حسینی زاده
PDF

عنوانتبیین علل شکل‌گیری جنبش شیعیان یمن بر مبنای نظریه جنبش‌های ادواری هرایر دکمجیان

نویسندهعلی موسوی نژاد, علی تقی زاده داوری, سیدمحمدعلی حسینی زاده

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعلومات حول نفوذ الشیعه الامامیه فی مدینه المنوره فی النصف الاول من القرن الهجری الثامن

نویسندهرسول جعفریان

مترجمعباس الصافی

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب

مکان چاپتهران

ناشرحوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت

تاریخ چاپ1439 هجری قمری

زبانعربی

تأثیر ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران بر سیاسی شدن شیعیان عربستان
ابراهیم قلی زاده هادی بادینلو
PDF

عنوانتأثیر ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی ایران بر سیاسی شدن شیعیان عربستان

نویسندهابراهیم قلی زاده, هادی بادینلو

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانآگاهی هایی درباره نفوذ شیعیان امامی در مدینه منوره ( در نیمه اول قرن هشتم هجری )

نویسندهرسول جعفریان

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب

مکان چاپقم

ناشرپژوهشكده حج و زيارت

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانالمدارس العلمیه فی البحرین (دراسه تاریخیه من القرن العاشر الهجری الی الثالث عشر)

نویسندهیوسف مدن

موضوعجغرافیا/آسیا/جزیرة العرب/بحرین

مکان چاپبحرین

تاریخ چاپ1437 هجری قمری

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر