570
نویسنده
13
موضوع
512
منبع
کتابشناسی شیعه از موضوعاتی است که علمای شیعه به آن توجه داشته اند. برخی از کتابشناسی ها از قدمت دیرینه ای برخوردارند که در قسمت متون معرفی شده اند. شناخت و نقد و بررسی و یا معرفی این کتاب ها در قسمت مقالات و پژوهشها جای می گیرد. همچنین نسخ خطی موجود نیز در این بخش دارای اهمیت ویژه ای است. معجم ها و فرهنگ های شیعی نیز به نوبه خود تفکیک شده و موضوع جداگانه ای را شامل می شود.  مقالات در شناخت منابع  به لحاظ روشی و موضوعی به سیره نگاری، مقتلن گاری، تاریخ نگاری و روش شناسی تقسیم شده است. 

عنوانالروضه الفردوسیه آقشهری، مفصل ترین تک نگاری درباره بقیع، و اشاره به زیارت نامه ای شیعی با رویکرد تقریبی

نویسندهاحمد خامه یار

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندرباره متکلم ناشناخته امامی، ابوالا حوس المصری و شیوه بحث او در امامت در مقایسه با ابن راوندی

نویسندهحسن انصاری

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواندکتر سروش و موضوع &

نویسندهحسن انصاری

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

تاریخ چاپ1398 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننسخه های نهج البلاغه و کتاب های شریف مرتضی و دیگر آثار شیعی در یک کتابخانه سنی در دمشق سده هفتم قمری

نویسندهحسن انصاری

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننکاتی مهم از علامه سید هبة الدین شهرستانی در باب نامه ششم نهج البلاغه و توضیح جایگاه امامت در کلام علوی

نویسندهحسین طالعی

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

تاریخ چاپ هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبازمانده هایی از کتاب کهن در سیره نبوی از عالمی امامی؛ المبتدا و المبعث و المغازی الوفاة و السقیفة و الردة ابان بن عثمان بجلی

نویسندهمحمدکاظم رحمتی

موضوعکتابشناسی/نسخ خطی

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1383 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعجم مورخی الشیعه الامامیه الزیدیه الاسماعیلیه - المولفون فی التاریخ بالعربیه منذ القرن الاول حتی نهایه القرن الرابع عشر من الهجره

نویسندهصائب عبدالحمید

موضوعکتابشناسی/معجم ھا و فرھنگ ھا

مکان چاپقم

ناشرموسسه دائره المعارف فقه اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعجم مورخی الشیعه الامامیه الزیدیه الاسماعیلیه - المولفون فی التاریخ بالعربیه منذ القرن الاول حتی نهایه القرن الرابع عشر من الهجره

نویسندهصائب عبدالحمید

موضوعکتابشناسی/معجم ھا و فرھنگ ھا

مکان چاپقم

ناشرموسسه دائره المعارف فقه اسلامی

تاریخ چاپ1382 هجری شمسی

زبانعربی

نمایش موارد بیشتر