497
نویسنده
13
موضوع
443
منبع
کتابشناسی شیعه از موضوعاتی است که علمای شیعه به آن توجه داشته اند. برخی از کتابشناسی ها از قدمت دیرینه ای برخوردارند که در قسمت متون معرفی شده اند. شناخت و نقد و بررسی و یا معرفی این کتاب ها در قسمت مقالات و پژوهشها جای می گیرد. همچنین نسخ خطی موجود نیز در این بخش دارای اهمیت ویژه ای است. معجم ها و فرهنگ های شیعی نیز به نوبه خود تفکیک شده و موضوع جداگانه ای را شامل می شود.  مقالات در شناخت منابع  به لحاظ روشی و موضوعی به سیره نگاری، مقتلن گاری، تاریخ نگاری و روش شناسی تقسیم شده است. 
69
0

عنوانپژوهشی در انتساب چند اثر جدید الإنتشار به ابو محمد حسن بن علی بن شعبة حرانی، محدث شناخته‌ شدی شیعی

نویسندهحمید باقری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: کتاب شناسی تاریخی مناقب نگاری اهل بیت (علیهم السلام) از آغاز تا پایان قرن سوم

نویسندهحسن اصغرپور

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننخستین تلاش های شیعی در تفسیر کتاب مقدس: مصباح الظلمات فی تفسیر التورات

نویسندهحیدر عیوضی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقد و تکمله ای بر کتاب فرق اسلامی جلد 2 «فرق شیعی و فرقه های منسوب به شیعه»

نویسندهملیحه صابری نجف آبادی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشروزارت علوم تحقیقات و فناوری

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم
صفری سبحانی واسعی عبدالمحمدی علیزاده صرامی صالحی
PDF

عنواننشست نقد کتاب مکتب در فرآیند تکامل: جلسه دوم

نویسندهصفری سبحانی, واسعی عبدالمحمدی, علیزاده صرامی صالحی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: جبل عامل بین الشهیدین (تامی درباره تاریخ تشیع در جبل عامل)

نویسندهمحمد کاظم رحمتی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/معرفی منابع

مکان چاپتهران

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ1385 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر