162
نویسنده
15
موضوع
142
منبع
127
0
84
0

عنوانواکاوی کتابچه موقوفات بقعه امامزاده علی بن محمد الباقر علیه السلام (مشهد اردهال کاشان)

نویسندهمهدی باریکر سفی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/اصفهان/کاشان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواکاوی کتابچه موقوفات بقعه امامزاده علی بن محمد الباقر علیه السلام (مشهد اردهال کاشان)

نویسندهمهدی باریکر سفی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/اصفهان/کاشان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفعالیت های فرهنگی شیعیان قرن اول و دوم در قلمرو سرزمین اهواز

نویسندهصاحب عوده تبار

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/اهواز

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگوشه ای از فعالیتهای شیعیان امام رضا و امام جواد علیهما السلام در قم

نویسندهعبدالهادی احمدی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/شهر قم

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

چرایی و چگونگی بازخیزش و نقش آفرینی شیعیان منطقه (خلیج فارس)
حبیب زمانی محجوب حسین مهربان
PDF

عنوانچرایی و چگونگی بازخیزش و نقش آفرینی شیعیان منطقه (خلیج فارس)

نویسندهحبیب زمانی محجوب, حسین مهربان

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپقم

ناشرپژوهشکده تحقیقات اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

تاملی بر زمینه های ورود تشیع به خوزستان در قرون نخستین اسلامی
ابوالفضل رضوی عزیز گل افشان
PDF

عنوانتاملی بر زمینه های ورود تشیع به خوزستان در قرون نخستین اسلامی

نویسندهابوالفضل رضوی, عزیز گل افشان

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه پیام نور

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر