167
نویسنده
15
موضوع
145
منبع
179
0
164
0

عنوانتسنن دوازده‌ امامی خراسان (در سده‌های هشتم و نهم هجری)؛ زمینه‌ها و علل

نویسندهعلی امینی زاده

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی

طریقت های صوفیه عاملی همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق
اصغر منتظرالقائم محمد علی چلونگر کیومرث عظیمی
PDF

عنوانطریقت های صوفیه عاملی همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق

نویسندهاصغر منتظرالقائم, محمد علی چلونگر, کیومرث عظیمی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواکاوی کتابچه موقوفات بقعه امامزاده علی بن محمد الباقر علیه السلام (مشهد اردهال کاشان)

نویسندهمهدی باریکر سفی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/اصفهان/کاشان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانواکاوی کتابچه موقوفات بقعه امامزاده علی بن محمد الباقر علیه السلام (مشهد اردهال کاشان)

نویسندهمهدی باریکر سفی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/اصفهان/کاشان

مکان چاپتهران

ناشرسازمان اوقاف و امور خیریه

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانفعالیت های فرهنگی شیعیان قرن اول و دوم در قلمرو سرزمین اهواز

نویسندهصاحب عوده تبار

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/اهواز

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1389 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانگوشه ای از فعالیتهای شیعیان امام رضا و امام جواد علیهما السلام در قم

نویسندهعبدالهادی احمدی

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران/شهر قم

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1372 هجری شمسی

زبانفارسی

چرایی و چگونگی بازخیزش و نقش آفرینی شیعیان منطقه (خلیج فارس)
حبیب زمانی محجوب حسین مهربان
PDF

عنوانچرایی و چگونگی بازخیزش و نقش آفرینی شیعیان منطقه (خلیج فارس)

نویسندهحبیب زمانی محجوب, حسین مهربان

موضوعجغرافیا/آسیا/ایران

مکان چاپقم

ناشرپژوهشکده تحقیقات اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر