منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدعلی احسانی
924
339
PDF PDF

عنواننقد و بررسی اندیشه تاثیرپذیری متکلمان قرن 4 و 5 امامیه از معتزله در عدل الهی

نویسندهمحمدعلی احسانی

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/عدل الهی

مکان چاپقم

ناشرموسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی