منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
محمدعلی رستمیان
1668
516
PDF PDF

عنوانمسؤولیت پذیری و وظیفه شناسی از دیدگاه قرآن و روایات اهل بیت (علیهم السلام)

نویسندهمحمدعلی رستمیان

موضوععلوم/علوم اخلاقی

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی