منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
احمد مهدوی الدامغانی
إهتمام الشیعة: بنقل و ترجمة آثار و أقوال السید المسیح
احمد مهدوی الدامغانی ابوعلی البغدادی
PDF

عنوانإهتمام الشیعة: بنقل و ترجمة آثار و أقوال السید المسیح

نویسندهاحمد مهدوی الدامغانی, ابوعلی البغدادی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرمجمع جهانی اهل بیت(ع)

تاریخ چاپ1415 هجری قمری

زبانعربی