239
نویسنده
1
موضوع
175
منبع

عنوانوزير مغربی و روش شناسي المصابيح في تفسير القرآن

اشرافمجید معارف, منصور پهلوان

نویسندهمرتضی کریمی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانبررسی آیه «الرجال قوامون علی النساء» با رویکرد به تفاسیر شیعی

نویسندهعزت الله مولایی نیا

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانخاورشناسان و هرمنوتیک امامان در تفسیر قرآن مطالعه موردی دیدگاه رابرت گلیو

نویسندهعلی راد

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم

تاریخ چاپ1395 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانسرمقاله: گستره معنایی «رحمن» و «رحیم» در روایات اهل بیت علیهم السلام

نویسندهمحمد محمدی نیک

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه
محمدرضا ستوده نیا مهدی حبیب اللهی
PDF

عنوانبررسی دیدگاه مفسران شیعه، سنی و مستشرقان در خصوص روایات تحریف‌ نمای آیه متعه

نویسندهمحمدرضا ستوده نیا, مهدی حبیب اللهی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم «لقاء الله» در قرآن کریم
محمدحسن رستمی سمانه ابریشمی
PDF

عنوانبررسی اختلاف آراء مفسران شیعه در خصوص مفهوم «لقاء الله» در قرآن کریم

نویسندهمحمدحسن رستمی, سمانه ابریشمی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه امام صادق(ع)

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر