منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
العلامه الشیخ محمدرضا الجعفری

عنوانمحاضرات فی المعارف الجعفریه - بحوث حول الامامه احداث مرض النبی (ص)

نویسندهالعلامه الشیخ محمدرضا الجعفری

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/اصل امامت

مکان چاپقم

ناشربنیاد فرهنگی جعفری (ع)

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانعربی