منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ژان کالمار
920
300
PDF PDF

عنوانآیین ها و اقتدار تشیع - تحکیم تشیع صفوی: مذهب پرطرفدار و مردمی

مترجمیدالله آقاعباسی

نویسندهژان کالمار

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/کلیات

مکان چاپتهران

ناشرانجمن هنرهای نمایشی ایران

تاریخ چاپ1379 هجری شمسی

زبانفارسی