منبع   ۳ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
یحیی یثربی
285
168
PDF PDF
364
134
PDF PDF

عنوانقراءات حول نظریه الامامه فی الفکر الشیعی (2): فلسفه الامامه عند صدر المتالهین الشیرازی تحلیل لشخصیه الائمه (علیهم السلام) و صفاتهم فی ضوء الحکمه المتعالیه

نویسندهیحیی یثربی

مترجمموسی ضاهر

موضوعکلام و فرق/کلام و اعتقادات/امامت/کلیات

مکان چاپبیروت

ناشرمرکز الغدیر للدراسات الاسلامیه

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی