93
نویسنده
1
موضوع
70
منبع
505
0
1552
1206
PDF PDF
طریقت های صوفیه؛ عاملی همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق
اصغر منتظرالقائم کیومرث عظیمی محمدعلی چلونگر
PDF

عنوانطریقت های صوفیه؛ عاملی همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال 907 تا 1400 ق

نویسندهاصغر منتظرالقائم, کیومرث عظیمی, محمدعلی چلونگر

موضوععلوم/علوم عرفانی

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپیشینه ادعاهای مظهریت و الوهیت سران بابیت و بهائیت، در جریان های باطنی شیعه

نویسندهمحمدعلی پرهیزگار

موضوععلوم/علوم عرفانی

مکان چاپقم

ناشرآینده روشن

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعنویت تشیع (پرسشهای آقای پروفسو کربن از استاد علامه طباطبائی)

نویسندهمحمد حسین طباطبایی

موضوععلوم/علوم عرفانی

مکان چاپقم

ناشرموسسه تحقيقاتي و تعليماتي امام صادق (ع)

تاریخ چاپ1344 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواننقش التفاتی و کشفی ایده انسان کامل ابن عربی در امامت شیعی، در آثار فیض کاشانی

نویسندهشهناز شایان فر

موضوععلوم/علوم عرفانی

مکان چاپقم

ناشرموسسه فرهنگی تحقیقاتی اسرا

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تاریخی چگونگی ورود و تأثیر تعالیم معنوی اهل بیت علیهم السلام در تصوف و عرفان اسلامی
محمد نصیری محمدرضا رجبی اصغر نوروزی
PDF

عنوانبررسی تاریخی چگونگی ورود و تأثیر تعالیم معنوی اهل بیت علیهم السلام در تصوف و عرفان اسلامی

نویسندهمحمد نصیری, محمدرضا رجبی, اصغر نوروزی

موضوععلوم/علوم عرفانی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه معارف اسلامی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

تحلیل تاریخ تصوف و تشیع صفوی در مثنوی بحرالاسرار
مینا خادم الفقرا عطا محمد رادمنش مهدی تدین محمد ابراهیم ایرج پور
PDF

عنوانتحلیل تاریخ تصوف و تشیع صفوی در مثنوی بحرالاسرار

نویسندهمینا خادم الفقرا, عطا محمد رادمنش, مهدی تدین, محمد ابراهیم ایرج پور

موضوععلوم/علوم عرفانی

مکان چاپاصفهان

ناشردانشگاه اصفهان

تاریخ چاپ1397 هجری شمسی

زبانفارسی

سیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی بر پایه امهات کتب نثر صوفیه
حمیرا زمردی زهرا نظری
PDF

عنوانسیر اندیشه ولایت در تصوف اسلامی بر پایه امهات کتب نثر صوفیه

نویسندهحمیرا زمردی, زهرا نظری

موضوععلوم/علوم عرفانی

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه الزهرا

تاریخ چاپ138 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی تطبیقی انسان کامل در تشیع (امام) و عرفان (ولی) و نقش آن ها در جامعه و سیاست
حامد نوروزی کلثوم قربانی جویباری
PDF

عنوانبررسی تطبیقی انسان کامل در تشیع (امام) و عرفان (ولی) و نقش آن ها در جامعه و سیاست

نویسندهحامد نوروزی, کلثوم قربانی جویباری

موضوععلوم/علوم عرفانی

مکان چاپهرمزگان

ناشردانشگاه هرمزگان

تاریخ چاپ1392 هجری شمسی

زبانفارسی

نمایش موارد بیشتر