منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
رضی موسوی گیلانی
1159
664
PDF PDF
456
209
PDF PDF

عنوانمهدویت پژوهی از منظر سنت گرایان (با تکیه بر اندیشه سید حسین نصر)

نویسندهرضی موسوی گیلانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی