منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
رضی موسوی گیلانی
1024
610
PDF PDF
418
194
PDF PDF

عنوانمهدویت پژوهی از منظر سنت گرایان (با تکیه بر اندیشه سید حسین نصر)

نویسندهرضی موسوی گیلانی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام مهدی(ع)

مکان چاپقم

ناشرمرکز تخصصی مهدویت حوزه علمیه قم

تاریخ چاپ1387 هجری شمسی

زبانفارسی