منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
رویا باقری
264
148
PDF PDF

عنوانروش سیره نویسی اربلی در کشف الغمة (سیره نبوی صلی الله علیه و آله و سلم)

نویسندهرویا باقری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/روش شناسی

مکان چاپقم

ناشرجامعه الزهرا (س)

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی