منبع   ۲ موضوع   ۲ دنبال کننده   ۰
شهربانو دلبری
اقدامات امام کاظم علیه‌السلام در راستای اثبات امامت ایشان در منابع شیعه و اهل سنت
شهربانو دلبری حمیده عراقیان اردشیر اسدبیگی
PDF

عنواناقدامات امام کاظم علیه‌السلام در راستای اثبات امامت ایشان در منابع شیعه و اهل سنت

نویسندهشهربانو دلبری, حمیده عراقیان, اردشیر اسدبیگی

موضوعتاریخ/تاریخ معصومان(ع)/امام موسی کاظم(ع)

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1400 هجری شمسی

زبانفارسی

بررسی موقوفات زنان شیعی شهرستان بیجار در دوره قاجاریه
جمشید منتشلو شهربانو دلبری
PDF

عنوانبررسی موقوفات زنان شیعی شهرستان بیجار در دوره قاجاریه

نویسندهجمشید منتشلو, شهربانو دلبری

موضوعتاریخ/دولت های شیعی/ایران/قاجار

مکان چاپقم

ناشرموسسه شیعه شناسی

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی