منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
مهدی محمدزاده
مطالعه تطبیقی نقوش نمادین شیعی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با مسجد جامع یزد
مهدی کاظم پور مهدی محمدزاده
PDF

عنوانمطالعه تطبیقی نقوش نمادین شیعی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی با مسجد جامع یزد

نویسندهمهدی کاظم پور, مهدی محمدزاده

موضوعفرهنگ و تمدن/هنر و معماری/نگارگری و خطاطی

مکان چاپتهران

ناشرهنر و معماری دانشگاه شاهد

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی