منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
علیرضا طبیبی
بررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل
علیرضا طبیبی زهرا شرفی
PDF

عنوانبررسی اهل بیت(ع) در تفسیر کشاف و تطبیق آن با تفاسیر صافی و شواهدالتنزیل

نویسندهعلیرضا طبیبی, زهرا شرفی

موضوعقرآن/تفاسیر/پژوهشی

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قم

تاریخ چاپ1396 هجری شمسی

زبانفارسی