منبع   ۱ موضوع   ۱ دنبال کننده   ۰
ابی جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری
731
682
PDF PDF

عنواننوادر المعجزات فی مناقب الائمه الهداه (علیه السلام)

نویسندهابی جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپقم

ناشرکمال الملک

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی