20
نویسنده
1
موضوع
18
منبع
1119
1025
PDF PDF
2084
1068
PDF PDF

عنواننوادر المعجزات فی مناقب الائمه الهداه (علیه السلام)

نویسندهابی جعفر محمد بن جریر بن رستم الطبری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپقم

ناشرکمال الملک

تاریخ چاپ1427 هجری قمری

زبانعربی

چرایی کثرت مناقب‌نگاری امام علی (ع) توسط علمای شافعی مذهب
محمدحسن زمانی علی رضا آزادی
PDF

عنوانچرایی کثرت مناقب‌نگاری امام علی (ع) توسط علمای شافعی مذهب

نویسندهمحمدحسن زمانی, علی رضا آزادی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ1394 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانپژوهشی در انتساب چند اثر جدید الإنتشار به ابو محمد حسن بن علی بن شعبة حرانی، محدث شناخته‌ شدی شیعی

نویسندهحمید باقری

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپقم

ناشردانشگاه قرآن و حدیث

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمعرفی و نقد کتاب: کتاب شناسی تاریخی مناقب نگاری اهل بیت (علیهم السلام) از آغاز تا پایان قرن سوم

نویسندهحسن اصغرپور

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1388 هجری شمسی

زبانفارسی

عنواناشارات معرفیه فی مناقب امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام

نویسندهمحمدسلمان الحجی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپتهران

ناشرنشر مشعر

تاریخ چاپ1390 هجری شمسی

زبانفارسی

تسامح فضائل نگاران در روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام
محمدکاظم رحمان ستایش حیدر طباطبایی حکیم
PDF

عنوانتسامح فضائل نگاران در روایات فضائل اهل بیت علیهم السلام

نویسندهمحمدکاظم رحمان ستایش, حیدر طباطبایی حکیم

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپقم

ناشرجامعه المصطفی العالمیه

تاریخ چاپ1393 هجری شمسی

زبانفارسی

عنوانمناقب نگاری ائمه (ع) نزد فریقین (با تکیه بر کتب مناقب قرون دهم و یازدهم هجری)

نویسندهعبدالله فرهی

موضوعکتابشناسی/پژوهش ها/مناقب

مکان چاپتهران

ناشردانشگاه مذاهب اسلامی

تاریخ چاپ1391 هجری شمسی

زبانفارسی