منبع   ۴ موضوع   ۳ دنبال کننده   ۰
حیدر رضا ضابط
266
122
PDF PDF

عنواننقش ایرانیان در ترویج عزاداری در شبه قاره هندوستان

نویسندهحیدر رضا ضابط

موضوعفرهنگ و تمدن/آداب و رسوم و فرهنگ/آیین ها/سوگواری

مکان چاپمشهد

ناشربنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی

تاریخ چاپ1381 هجری شمسی

زبانفارسی